กิจกรรม : พิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

รายละเอียด :
    

 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ โดยมีนายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.จังหวัด นครศรีธรรมราช เขต4 นายวิโรจน์ ขับกล่อมส่ง นายสมหมาย ชลสินธุิ์ สมาชิกสภาอบจ.นครศรีธรมราช เขตอำเภอสิชล นายพงค์เพชร เพชรทอง ท้องถิ่นอำเภอสิชล ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสิชล ผู้นำสถานศึกษา ผู้นำส่วนราชการต่างๆ สมาชิกสภาอบต./กำนัน /ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งปรัง ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมีนายสันติ พันธวาที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดถึง พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังให้การต้อนรับ ซึ่งมีการประกอบพิธีทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยในการจัดพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2563    อ่าน 212 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**