กิจกรรม : โครงการ “เรียนรู้ท้องถิ่นต้นแบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพท้องถิ่นของอำเภอสิชล” ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
    

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายพงศ์เพชร เพชรทอง ท้องถิ่นอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมกับ อปท.และรับฟังการนำเสนอข้อมูลโครงการกิจกรรมดีเด่น (Best Practice) ตามโครงการ “เรียนรู้ท้องถิ่นต้นแบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอสิชล” ณ อบต. ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อบต.ทุ่งปรังได้นำเสนองานเกี่ยวกับ โครงการลูกเสือตัวน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง (Best Practice) ของ อบต.ทุ่งปรัง โดยมี ปลัดอปท. และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก อปท.ต่างๆ ในอำเภอสิชล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี นายสันติ พันธวาที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง กล่าวต้อนรับ

 

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**