กิจกรรม : การตรวจสอบการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕


รายละเอียด :
    

 วันที่ 30กันยายน 2564คณะกรรมการตรวจสอบการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ได้ออกตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบการค้า พร้อมให้คำแนะนำปรับปรุงให้ถูกตามสุขลักษณะ และตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19  เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**