ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
   
 
   

 ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565