ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่การกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกในพื้นที่ อบต.ทุ่งปรัง จำนวน 11 สาย
   
 
   

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง จำนวน 11 สาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2565