ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ.ฮากีม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่7 ตำบลทุ่งปรัง
   
 
   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ.ฮากีม - บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2565