ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่11 สาย รพช. หมู่ที่4 ตำบลสิชล
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.หมู่ที่11 สาย รพช. - หมู่ที่4 ตำบลสิชล รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2565