ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
 
    ดัวย อบต.ทุ่งปรังได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2562