ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
   
 
   

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เพิ่มเติม ครั้งที่๑)  จึงประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2562