ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส ที่ 1,2 ( ตุลาคม 2562 - มี.ค.63
   
 
   

 รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2563