ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกดินและวัชพืชหนองน้ำพุ หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนนพาด
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563