ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่การกำหนดราคากลาง
   
 
   

 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกดินและวัชพืชห้วยหลุมพงศ์ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเหล็ก รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย

          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่่าวให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามรายละเอียดที่ 075-771-511 ดูรายละเอียดที่ www.thungprang go.th

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2563