ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่การกำหนดราคากลาง
   
 
   

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้เผยแพร่่การกำหนดราคากลางจ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ราายละเอียดตามแบบ อบต.

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง จึงขอประกาศราคากลางจ้างติดตั้งระบบเครื่องเสียงฯให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกันหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  075-771-511  ดูรายละเอียดได้ที่ www.thungprang.go.th

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2563