สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
   
 
   

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ตามไฟล์ที่แนบ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2564