ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่การกำหนดราคากลาง
   
 
   

               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เรื่องการเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.104-17 จากสายตลาดพุธ ถึงสาย คลองท่าน้อย บ้านหนองเต่า,ท่าควาย หมู่ที่8,9 ตำบลทุ่งปรัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564